poraVnava™, Poravnava d.o.o. je v primeru prometne nesreče vaša najboljša pot do pravične denarne odškodnine

Ko se vam primeri prometna nesreča na domačih cestah ali pa v primeru prometne nesreče v tujini, vam poraVnavaTM v postopku uveljavljanja odškodnine nudi hitro in strokovno pomoč. Do izplačila odškodnine v primeru prometne nesreče je na podlagi zavarovanja avtomobilske odgovornosti, katerega mora imeti vsako vozilo, ki se vključuje v promet, upravičen vsak oškodovanec, tudi povzročitelj prometne nesreče, če ima sklenjeno AO plus zavarovanje – zavarovanje voznika za telesne poškodbe.

 

poraVnava™ vam nudi pomoč tudi v primeru prometne nesreče s tujimi udeleženimi vozili, ko so povzročitelji tujci, ki imajo svojo avtomobilsko odgovornost zavarovano v tujini, pri tujih zavarovalnicah.

Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za izplačilo odškodnine v primeru prometne nesreče z motornim vozilom, so naslednji:

  • voznik vozila ne sme uporabljati v drugačne namene, kot je to določeno s predpisi ali v zavarovalni pogodbi,
  • voznik mora posedovati veljavno vozniško dovoljenje,
  • voznik ne sme upravljati vozila pod vplivom alkohola ali nedovoljenih substanc,
  • voznik ne sme prometne nesreče in škode povzročiti namenoma,
  • vozilo, ki je bilo udeleženo v prometni nesreči, mora biti tehnično brezhibno,
  • voznik ne sme po nesreči prostovoljno zapustiti kraj dogodka, ne da bi posredoval svoje osebne podatke in podatke o zavarovanju

 

Zavarovalnica pa lahko oškodovancem le delno poravna nastalo škodo v primeru prometne nesreče, kar se zgodi predvsem v naslednjih primerih:

  • če nezgodo povzroči mladi voznik, za katerega se šteje vsak voznik, ki poseduje  veljavno vozniško dovoljenje manj kot tri leta, in nima temu primerne oblike    zavarovanja (doplačilo za mladega voznika),
  • če oškodovanec ni bil pripet z varnostnim pasom ali ni uporabljal čelade,
  • če oškodovanec ni bil hkrati tudi povzročitelj prometne nesreče in je bil pod vplivom alkohola ali drugih nedovoljenih substanc, saj se predvideva, da je s tem prispeval k nastanku nezgode.

Višina pridobljene odškodnine je odvisna od telesnih poškodb udeležencev prometne nesreče. Prometna nesreča je lahko kategorizirana kot lažja prometna nesreča, huda prometna nesreča in prometna nesreča s smrtnim izidom. V primeru prometne nesreče s smrtnim izidom se lahko odškodnina izplača ožjim družinskim članom umrlega.